Sverige tappar 5 platser i Arlas representantskap

Platserna i representantskapet och i sty­relsen fördelas baserat på områdets andel av Arlas eget kapital. Danmark och Sverige betraktas som ett område, och mandaten fördelas mellan de två länderna baserat på mjölkinvägning och antal medlemmar. Sverige får då 51 platser. Det totala antalet platser sjunker från 191 till 187.