Malmömejeriet drivs helt av förnybar energi

Skånemejeriers mejeri i Malmö drivs numer helt och hållet av förnybar energi. Genom att gå över till biogas från naturgas minskar Skånemejerier sina utsläpp med över 5400 ton koldioxid.

Biogasen produceras av gödsel och levereras till mejeriet från E.ONs anläggningar, som har det europeiska certifieringssystemet REDcert.

– När vi nu helt och hållet gått över från fossila bränslen till biogas och med vår gröna el från vattenkraft drivs hela produktionen av hundra procent förnybar energi, säger Armina Nilsson, hållbarhetschef på Skånemejerier.

Mejeriet i Malmö väger årligen in 245 000 ton mjölk och tillverkar ungefär 230 000 ton produkter av mjölken.