Forlænget laktation forringer ikke mælkens kvalitet og ostningsevne

Der er ingen problemer med mælkekvaliteten hos køer, der kælver med større intervaller. Tværtimod tyder undersøgelser på, at denne produktionsstrategi giver mælk, der er bedre egnet til osteproduktion.

En dansk malkeko får i gennemsnit en kalv om året. Men meget tyder på, at færre kælvninger og en længere malke­periode har flere fordele. At forlænge laktationen med op til seks måneder kan poten­tielt både reducere miljø- og klimabelastningen fra kvægbe­driften, men også forbedre produktiviteten og dyrevelfærden.

Nu viser forskningen tilmed, at mælkekvaliteten ikke påvirkes i negativ retning – modsat hvad man ellers har frygtet.

Som led i forskningsprojektet REPROLAC er Nina Aagaard Poulsen fra Institut for Fødevarer på Aarhus Universitet og en række kolleger gået sammen med repræsentanter fra erhver­vet om netop at belyse alle aspekter af produktionsmetoden – heriblandt påvirkningen af mælkekvaliteten.

Läs mer