Arlabönderna får dela på över en miljard kronor

Bondeägda Arlas högsta beslutande organ, representantskapet, röstade vid sitt möte i Halmstad idagenhälligt ja till styrelsens förslag till disponering av koncernens resultat 2016. Det innebär att totalt 1174 miljoner SEK kommer att betalas ut till ägarna Arlabönderna den 10 mars.

På onsdagskvällen fattade Arlas representantskap beslut om disponeringen av årets resultat. Styrelsens förslag godkändes med 181 röster för förslaget och 2 emot.

Det innebär att:

  • den genomsnittliga efterlikviden är 9,36 öre per kilo
  • den genomsnittliga individuella konsolideringen är 2,56 öre per kilo
  • den genomsnittliga kollektiva konsolideringen per kilo är 5,05 öre per kilo

Arlas årsredovisning