Kontroversiell mjölkstudie emotsägs

Återigen har Uppsala Universitet publicerat material om mjölk och dödlighet. Studien är i grunden samma som den som kom hösten 2014 och uppmärksammades stort i media redan då. Denna gång har man även inkluderat intag av frukt och grönsaker i studien.

– Den samlade forskningen visar att mjölk är bra för hälsan. Enligt Livsmedelsverkets experter förebygger mjölk och mjölkprodukter några av våra vanligaste folksjukdomar som högt blodtryck, stroke och diabetes typ 2, säger professor Helena Lindmark Månsson, Lunds universitet.

Enskilda studier måste alltid ses i ett större sammanhang. Den sammanlagda vetenskapen baserad på systematiska bedömningar av den forskning som gjorts hittar inga samband mellan mjölk och dödlighet. På senare tid har tre sådana sammanställningar gjorts. En av dem (2015) är gjord av bland annat av Karl Michaëlsson. (Soedamah-Muthu 2011, Larsson 2015 och Mullie 2016).

– Mjölk och mjölkprodukter är en del i hållbar och hälsosam kost. Även FN-organet FAO poängterar att mjölk är en värdefull näringskälla och har stor betydelse för hälsan världen över, säger professor Helena Lindmark Månsson.