Förebyggande underhåll ger bästa prestanda

Att få ut bästa möjliga prestanda av sin plattvärmeväxlare kräver förebyggande underhåll, särskilt vid hygientillämpningar inom tillverkning av livsmedel, mejeriprodukter, drycker, läkemedel samt egen- och hemvårdsprodukter. Alla processystem är dock olika och har olika parametrar som påverkar värmeöverföringen och tätningsförmågan hos plattorna och packningarna, påpekar Alfa Laval.

Packningen, materialets egenskaper och konstruktionen är särskilt utvalda för att ge optimal tätningsförmåga för det avsedda tillämpningsområdet. Det är näst intill omöjligt att veta exakt när du ska byta packningar, eftersom tidpunkten varierar med tillämpningen. Efter hand slits dock alla packningar på grund av naturligt åldrande, temperatur, tryck och påfrestningarna under normala driftsförhållanden.

Utan förebyggande underhåll riskerar du oplanerade avbrott som kan bli kostsamma. Saker att tänka på:

  • Temperatur och tryck: Högre drifttemperaturer och tryck orsakar större förslitning på packningarna.
  • Komprimering: Packningar utsätts för lokal belastning från det ögonblick du klämmer dem på plats och drar åt plattorna.
  • Förvara reservpackningar i en försluten påse på en torr, sval och mörk plats, åtskilt från ozonalstrande utrustning som maskiner eller ljusarmaturer.