Arlas investeringar 2017–de största fördelade

Under 2017 räknar Arla med att investera 335 miljoner euro
i sina produktionsanläggningar runt om i världen, i linje med
Strategi 2020.

Anläggningarna med de största investeringarna i miljoner euro är:

  • I Sverige: Jönköping (4,1), Linköping (3,8), Vimmerby (3,6)
  • I Tyskland: Upahl (18,7), Pronsfeld (15,2)
  • I Storbritannien: Taw Valley (6,1), Oakthorpe (4,3), Aylesbury (4,2)
  • I Danmark: Danmark Protein (30,6), Esbjerg (18,8), Rødkærsbro (14,5)