Arla 2016: omsättning ner – vinsten upp

Koncernens omsättning minskade med 6,8 procent till 9,57 miljarder EUR (jämfört med 10,26 miljarder EUR år 2015). Det är ett direkt resultat av lägre försäljningspriser på den globala marknaden till följd av de höga mjölkvolymerna i Europa under första halvåret 2016 samt ogynnsamma växelkurser.

Arlakoncernens resultat ökade under 2016 med 20,7 procent till 356 miljoner EUR, varav Arla Foods ambas vinstandel uppgår till 347 miljoner EUR, motsvarande 3,6 procent av koncernens omsättning.

Trots lägre total tillgång på mjölk under 2016 har Arla lyckats flytta mer än 340 miljoner kilo mjölk från trading till de mer lönsamma försäljningssektorerna dagligvaruhandel och Foodservice.

Arlas strategiska varumärken ökade samtliga under 2016 och levererade en högre volymdriven omsättningsökning, vilket definieras som omsättningsökning som förknippas med tillväxt i volymer från strategiska varumärkesprodukter samtidigt som priserna hålls konstanta:

-Arla® ökade 4,5 procent (jämfört med 2,5 procent under 2015)

-Lurpak® ökade 7,7 procent (6,1 procent under 2015)

-Castello® ökade 3,0 procent (0,1 procent under 2015)

-Puck® ökade 10,6 procent (9,9 procent under 2015)