Allt färre mjölkgårdar

Jordbruksverket publicerar statistik om antalet nötkreatur samt antalet företag med nötkreatur i december. Statistiken visar att antalet företag med mjölkkor har minskat från 4 038 till 3 739. Det innebär att 300 mjölkföretag har slutat under år 2016. Minskningen är 7 %.

Under samma period har antalet mjölkkor minskat med 3 % från 336 800 mjölkkor till 326 120 mjölkkor. Det är en minskning med 10 700 mjölkkor. Det innebär sammantaget att mjölkföretagen fortsätter att bli färre men större. Det genomsnittliga antalet mjölkkor per företag var 87 i december 2016 att jämföra med 83 i december 2015.

Läs mer