Valio dömd att böta 70 M€

Valio måste betala 70 miljoner euro som påföljdsavgift för att ha dumpat priset på mjölk. Det har finska Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast. Enligt domstolen bröt Valio mot konkurrenslagstiftningen, skriver Yle på hemsidan.

Det var år 2010 som Valio sänkte priset på de vanligaste mjölksorterna. Konkurrenten Arla tolkade prissänkningen som ett försök att manövrera ut mindre mejerier från marknaden, och vände sig till konkurrensmyndigheterna.

År 2014 slog marknadsdomstolen fast att Valio försökte konkurrera ut Arla genom att sälja mjölken billigt, för att sedan höja priserna då Arla tvingats bort.

Valio överklagade men Högsta förvaltningsdomstolen gick på samma linje.

Läs mer