Mjölkrapporten nummer 4

Minskad global produktion och ökad efterfrågan har medfört fortsatt stigande priser såväl internationellt som i Sverige. Rapporten handlar om konsumtions- och produktionsutvecklingen inom mjölk- och mejerisektorn samt effekterna för de svenska mjölkföretagen. I fördjupningsdelen beskrivs hur auktionen Global Dairy Trade fungerar.

Mejerimarknaden präglas av en allt bättre balans mellan utbud och efterfrågan. Den förbättrade balansen på marknaden har under hösten medfört fortsatt stigande internationella priser. Världsmarknadspriserna för mjölkprodukter har under de tre senaste månaderna ökat med i genomsnitt 14 procent. Den globala mejeriexporten har stigit med drygt 5 procent hittills i år. Mest ökade exportvolymen från EU som gick upp med 11 procent. Även Nya Zeelands export ökade.

Hämta Mjölkrapporten nr 4 2016