Kamp om grädden driver upp priset

Efterfrågan på svensk grädde har ökat snabbt vilket har resulterat i att priset på ett kilo grädde med en fetthalt på 40 ­procent stigit med över 100 procent, skriver ATL

Från ett pris kring 11–12 kronor per kilo i april månad till ett dagspris i dag på 25–30 kronor kilot, beroende på om grädden ska levereras till industrin eller handeln.

Läs mer