Forlik mellom TINE og Synnøve Finden

TINE SA og Synnøve Finden AS har inngått forlik i rettstvisten vedrørende varemerket JARLSBERG.  

Forliket innebærer at Synnøve Finden AS ikke vil markedsføre og distribuere osteprodukter ved bruk av ”jarlsbergost-type” eller lignende betegnelser. Selskapet frafaller sitt krav om å få kjent TINEs Jarlsberg-varemerker ugyldig/slettet fra varemerkeregisteret. Begge selskaper frafaller krav på erstatning og dekker egne saksomkostninger. Partene er med dette enige om å avslutte saken.