Upp till 80 % energibesparing med varsam omröring

Alfa Lavals omrörare har en flexibel, modulär utformning som underlättar både installation och underhåll. Utformningen ger kvalitet, prestanda och kostnadsbesparingar. Omrörarna har släta ytor som underlättar optimalt flöde och uppfyller de stränga hygienstandarderna inom tillverkning av livsmedel, mejeriprodukter, drycker, läkemedel samt egen- och hemvårdsprodukter.

Impellrarna absorberar värme, kan köras med reducerad hastighet och är utformade för enkel rengöring, säger Alfa Laval.