Arla kalder mælkekasserne hjem

Det koster i CO2-regnskabet og på bundlinjen, når Arla hvert år skal producere 300.000 nye mælkekasser alene til at erstatte dem, der forsvinder. Derfor igangsætter Arla Danmark nu en landsdækkende indsamling, der er særlig målrettet institutioner og forbrugere, der ligger inde med mange tomme mælkekasser. Ind-samlingen bakkes op af Danmarks Naturfredningsforening, der arbejder for at få plast til at leve længere.

De grønne mælkekasser er blevet folkeeje, men de mange mælkekasser i bybilledet betyder, at Arla hvert år er nødt til at producere 300.000 nye mælkekasser, fordi kasserne forsvinder ud af distributionen og bruges til andre formål. Ekstraproduktionen belaster miljøet unødigt, og fra uge 46 sætter Arla derfor gang i en landsdækkende indsamling af de grønne mælkekasser for at få flere tomme kasser tilbage til distributionen.