Mjölkpriset på väg upp?

På Arlas representantskapsmöte nyligen talade både Åke Hantoft och Peder Tuborgh om den tuffa situationen och förbättringarna på marknaden.

Sedan maj månad har Arlas invägning minskat. I början av året räknade Arla med en ökning på 3,8 procent, men nu räknar man med en minskning på 1,2 procent 2016 jämfört med 2015. Åke Hantoft nämnde också att anledningarna till minskningen framför allt är böndernas reaktion på de låga priserna.

– Marknaden har justerat sig själv. Och det visar sig att marknaden är snabbare när det gäller att hantera tillgång och efterfrågan än politik, sa Åke Hantoft.