​Norrmejerier tankar förnyelsebart i Luleå och Umeå

Norrmejerier byter till förnyelsebar diesel, HVO100. Både mjölkbilar och kylbilar som kör livsmedel till kunder runt om i Norrland, kan numera tanka HVO-diesel vid tankstationer inne på mejeriernas område i Luleå och Umeå.

Byte till förnyelsebara drivmedel är ett av många nödvändiga steg i en långsiktig satsning mot en fossilfri fordonsflotta. Det ingår också i ett långsiktigt hållbarhetsarbete för minskad belastning på klimat och miljö, med en strävan om att alla Norrmejeriers verksamheter ska bli fossilfria med ett utvecklat kretslopp mellan gård och mejeri.

Bytet till HVO-diesel i tankstationer vid Umeå och Luleå mejeri motsvarar 75 procent av Norrmejeriers samlade drivmedelsförbrukning. Resterande tankning sker vid publika tankstationer runt om i Norrland.