Lokalproducerad mjölk i Arvika

Går allt väl under den pågående maskinella testkörningen kommer Arvikabygdens Mejeri snart att börja leverera mjölk till ICA-butiker i Arvika, skriver Arvika Nyheter.

Man kommer att börja med mellanmjölk eftersom den är mest efterfrågad och det rör sig alltså om leveranser till ICA-butikerna i Arvika.

Produktionen av mjölk och grädde kommer att ske i en av före detta Swemodules tidigare fabrikslokaler i Hillringsberg med hjälp av helt nya maskiner. Maskinerna kommer från Italien och de testkörs alltså just nu. Totalt handlar mjölksatsningen om investeringar på mer än fem miljoner kronor.

Läs mer