Höstens arrangemang

Dessa är våra återstående arrangemang i höst. Anmäl dig snarast!

Här är referatet från Workshop om mjölkens mångfald och mervärden den 31/10