Arlas mejeri i Sundsvall vinner prestigefullt miljöpris

– Det är jätteroligt att vinna och att fler får upp ögonen för vårt miljöarbete. Tack vare fokuserade insatser från vår PTU-/Underhållsavdelning lyckades vi under andra halvåret 2015 minska vår totala energiförbrukning med hela 135 300 kWh, vilket motsvarar ca 8 % av energin som vi tillverkat ånga med. Vi fortsätter såklart arbetet med att minska vår energiförbrukning. Just nu gör vi en översyn av tryckluftssystemen vilka vanligtvis är stora energitjuvar, säger Magnus Lindberg, mejerichef i Sundsvall.

Åtgärderna som minskade energiförbrukningen

  • Optimering av ångsystemet med minskade förluster av energi till omgivningen.
  • En ny pelletspanna för ångtillverkning minskade oljeförbrukningen från 7-8 liter per ton produkt till i princip ingen förbrukning alls.
  • LED-belysning har införts i produktionslokaler och kyllager.

Dessutom arbetar Sundsvallmejeriet integrerat med energifrågor i avfallshanteringen, produkter som kasseras separeras och det som är brännbart blir fjärrvärme. Man har även minskat antalet kemiska produkter genom att byta till mer miljövänliga alternativ.