Arla första halvåret 2016

Under första halvåret 2016 ökade försäljningen av Arlas strategiska varumärken med 6,1 procent, samtidigt som lägre marknadspriser i Europa påverkade koncernens omsättning negativt. Utsikterna för andra halvåret 2016 är positiva. Arla håller fast vid resultatprognosen för helåret och räknar med att kunna höja mjölkpriset till bönderna.

Under första halvan av 2016 satte ökade mjölkvolymer i hela Europa press på marknadspriserna och de globala mjölkpriserna nådde sin lägsta nivå på många år. Arlas omsättning för första halvåret 2016 uppgick till 46,5 miljarder SEK (4,9 miljarder euro), vilket är en minskning med 5,3 procent jämfört med första halvåret 2015.

Arlas totala mjölkvolym under första halvåret 2016 ökade med 1,9 procent till 7,2 miljarder kilo. Även om mängden invägd mjölk ökade kunde Arla flytta den extra mjölken till de mest lönsamma försäljningskanalerna, detaljhandel och Foodservice. På så vis lyckades Arla dels bearbeta all ägarmjölk, dels se till att hitta nya lösningar för att maximera avräkningspriset till bönderna.

Under första halvåret 2016 var den volymdrivna omsättningsökningen för Arlas strategiska varumärken 6,1 procent, jämfört med 3,1 procent motsvarande period förra året. Det var dubbelt så mycket som ökningen för handelns egna varumärken.

Arlas volymdrivna omsättningsökning genererades av varumärkena Arla® (upp 5,0 procent), Lurpak® (upp 7,6 procent) och stödvarumärken som Puck® (upp 10,2 procent), medan försäljningen av Castello® minskade en aning under det första halvåret (ner 0,7 procent).

Läs halvårsrapporten här