Arla främjar fossilfri fordonsflotta

Arla får 17 nya etanoldrivna lastbilar och en ny tankstation vid mejeriet i Kallhäll. Lastbilarna från Scania drivs med dieselmotoranpassad etanol från Lantmännen som tillsammans reducerar koldioxidutsläppen med upp till 90 procent. Därmed är Arla i Sverige nu ännu närmare målet att helt fasa ut fossilt bränsle.

Hösten 2015 lanserade Lantmännen Agroetanol det förnybara etanolbränslet ED95 som reducerar koldioxidutsläppen med upp till 90 procent. ED95 framställs i Norrköping på svenskodlade grödor med spillvärme från Norrköpings kraftvärmeverk.Våren 2016 inledde Scania och Lantmännen samarbetet Etha i syfte att ta fram fordon för tunga transporter som kunde drivas på ED95. Arla gjorde den första beställningen inom ramen för Etha.