Arlas satsning på Arla-varumärket

ArlaskyrArla har lanserat nya produkter som Arla® Skyr och Arla® Protein på flera marknader. Bondeägda-märket har också införts på förpackningar och i kommunikation till konsumenter över hela värden. Under 2016 har mjölk högsta prioritet i Arla, med förväntad kraftig tillväxt i Afrika, Asien och Storbritannien.