Arla samlar produktion av cottage cheese i Falkenberg

Arla samlar nu den skandinaviska produktionen av cottage cheese till mejeriet i Falkenberg. Syftet är att säkerställa bästa möjliga användning av företagets kapacitet, kompetens och produktkännedom. I Sverige säljer Arla cottage cheese under varumärket KESO®.

De senaste åren har Arla producerat cottage cheese på flera olika mejerier i Skandinavien, inklusive mejerierna i Skövde och Falkenberg samt Korsvej Mejeri i Danmark. 2014 överfördes produktionen i Skövde till Falkenberg, som samtidigt utsågs till Arlas kompetenscentrum för cottage cheese. För att säkra framtida kapacitet och kompetens inom cottage cheese flyttas nu även produktionen från Korsvej till mejeriet i Falkenberg.

Överföringen av produktionen från Korsvej till Falkenberg påbörjas vecka 44 och beräknas vara slutförd vecka 50, varefter produktionen i Falkenberg kommer att uppgå till ca 19 500 ton/år. Medarbetarna vid de båda mejerierna har informerats. I Storbritannien producerar Arla årligen ca 12 000 ton cottage cheese.

– Arla har satsat på Falkenberg, med resultatet att vi nu är Europas största mejeri för cottage cheese. Att vi samlar den skandinaviska produktionen i Falkenberg är för mig ett kvitto på att vi har fantastiskt duktiga medarbetare, och vi ser alla fram emot att fortsätta utveckla mejeriet och producera cottage cheese för den europeiska marknaden, säger Owe Jarlö, mejerichef i Falkenberg.

Fakta om mejeriet i Falkenberg

  • Antal medarbetare på mejeriet: 98
  • Mjölkinvägning: 105 000 ton/år (all mjölk från svenska gårdar)
  • Produktion: 19 500 ton/år (från och med vecka 50), varav ca 50% exporteras.
  • Mejeriet tillverkar omkring 60 olika cottage cheese-produkter.
  • KESO® är Arlas svenska varumärke för cottage cheese.