Ljusglimt för mjölk i internationell prognos för råvarupris

OECD och FAO förutspår stabila eller svagt ökande priser för mejerivaror under den kommande tioårsperioden. Priset på mjölkpulver väntas återhämta sig något men inte komma i närheten av nivåerna under föregående tioårsperiod. Ost- och smörpriserna har en sämre utveckling men från ett bättre utgångsläge.

Utifrån den här prognosen ser det också ut som om mjölkföretagens situation förbättras. Går priset på mjölk upp samtidigt som fodergrödorna har en något sämre prisutveckling, kommer det gynna mjölkföretagen på sikt.

Läs mer