Livsmedelsverkets kostråd får användas i märkning på förpackningar

Livsmedelsföretag kan använda Livsmedelsverkets kostråd i märkningen på paketen och i sin marknadsföring om de vill. I första hand gäller det för mat som klarar Nyckelhålskraven, det vill säga med mindre socker och salt, mer fullkorn och fibrer och nyttigare eller mindre fett.

Livsmedelsverket har tidigare sagt nej till önskemål från branschen om att få använda kostråden i märkning och marknadsföring. En viktig anledning var att det skulle kunna missuppfattas som att verket har godkänt en produkt som är märkt med kostråden, eller att en produkt skulle ha näringsmässiga fördelar jämfört med andra motsvarande produkter som inte är märkta med kostråden.

Läs mer