JV:Mjölkgårdarnas storlek – kraftig förändring över tid

År 1976 fanns det 56 492 mjölkföretag och 663 800 mjölkkor. Den vanligaste storleks-gruppen av mjölkföretag var 1-9 mjölkkor. De flesta mjölkkorna fanns dock i storleksgruppen 10- 24 mjölkkor. År 2015 fanns det 4 200 mjölkföretag och 338 400 mjölkkor . De flesta mjölkkorna och de flesta företagen fanns i gruppen med fler än 99 kor. Under perioden har antalet mjölkkor minskat med hälften och antalet mjölföretag med över 90 %. Under samma period har mjölkproduktionen endast minskat med 9 % från 3,22 till 2,97 miljoner ton.

Läs mer