90 tjänster försvinner från två Arlamejerier

Med start i sommar rullar Arla ut ett nytt serviceerbjudande där leveranserna till kunderna sprids ut under dygnet. Det ger en utjämnande effekt i produktion och kyllager samt en bättre utnyttjandegrad av Arlas fordon.
Samtidigt behöver Arla anpassa verksamheten till det tuffa marknadsläget och jobba mer effektivt, med färre resurser. Därför förändrar mejerierna i Stockholm och Jönköping sina bemanningsplaner och arbetsscheman. Sammanlagt berörs ungefär 90 tjänster. Detta sker i tillägg till organisationsförändringen som berör 500 tjänstemän globalt. Förändringarna beräknas vara slut- förda under fjärde kvartalet 2016.