TINE vil redusere de årlige kostnadene med 70 mill. kroner

En omfattende utredning er gjennomført hvor TINE har sett på den mest sannsynlige utviklingen i innenlands salg av meieriprodukter, utviklingen i melkeproduksjonen fremover og industriell produksjonskapasitet. En viktig faktor i utredningen er en eventuell fremtidig utfasing av eksportproduksjonen av Jarlsberg. Som kjent har Stortinget vedtatt å fase ut eksportstøtten innen 2020.

En rekke alternativer er vurdert. Det mest lønnsomme alternativet betyr at TINE kan redusere de årlige kostnadene med 70 millioner kroner ved å tilpasse industrikapasiteten og optimalisere produksjonen.

Om styret vedtar å legge ned to meierier vil det bli behov for ca. 70 årsverk mindre enn i dag, inkludert utfasing av Jarlsbergproduksjonen for eksport.

Läs mer