Seminarium: Smakliga val med hälsan i fokus

SP Food and Bioscience arrangerar två seminarier med smak och hälsa i fokus.

Måste god smak och hälsa vara motstridigt eller kan vi ändra våra preferenser och lära oss att tycka om hälsosam mat? Kan vi påverka konsumenters val genom hälsopåståenden och upplysning eller baseras valen enbart på smak? Kan en produkts saltinnehåll minskas utan att göra avkall på dess säkerhet, kvalitet eller hållbarhet?

Dagen efter, dvs. den 20 maj, erbjuder SP Food and Bioscience seminariet ”Kostvanor ur ett nutritions- och miljöperspektiv”. Rabatt erhålles om man deltar på båda evenemangen.

På kvällen den 19 maj (17:00 – 20:00), mellan de två seminarierna, arrangeras en matvandring i Göteborg på temat smak-hälsa-miljö. Kvällen innehåller mat och dryck av olika slag samt en och annan härlig anekdot om Göteborg, dess matkultur och dess historia.

  • 19/5 Seminariet ”Smakliga val med hälsan i fokus” 09:30 – 16:00. Mer info och anmälan
  • 19/5 Matvandring Temat smak-hälsa-miljö. 17:00 – 20:00 Mer info
  • 20/5 Seminariet ”Kostvanor ur ett nutritions- och miljöperspektiv”. 09:00 – 13:00 Mer info och anmälan