Seminar: Fødevaresikkerhed i Mejeriindustrien

Torsdag den 26. maj 2016 kl. 10.00 – 16.00, Hotel Legoland, Aastvej 10, 7190 Billund

MejeritekniskselskabFødevaresikkerhed er et emne, alle producenter af fødevarer har opmærksomheden rette mod, og som hele tiden er i udvikling. Der stilles nye krav, der findes nye målemetoder, kommer ny lovgivning, og nye farer og trusler identificeres og skal forebygges. Seminaret giver deltagerne et indblik i den aktuelle situation inden for fødevaresikkerhed og kigger lidt frem i forhold til, hvad der er på vej af nyt – fra kunder, myndigheder og auditorer. Der vil også blive givet nogle bud på, hvordan man håndterer fødevaresikkerheden samtidig med at presset på udstyr og optimering hele tiden øges.

Tilmelding senest den 22. maj 2016 på mejeritekniskselskab.dk