Problem för Arla i Tyskland

Arla har stora problem på en av sina största marknader – den tyska. Företaget konstaterar att man lider stora förluster vilka de övriga medlemmarna måste vara med och betala. Det ser heller inte särskilt ljust ut framöver, skriver ATL på webben där Arlas nya finanschef Natalie Knight intervjuas.

Arla konstaterar också i årsredovisningen för 2015 att: ”De nuvarande försäljningspriserna på den centraleuropeiska mejerimarknaden stödjer inte Arlas genomsnittliga mjölkpris och därför har vi lidit betydande förluster i Consumer Central Europe 2015.” Det betyder att Arla måste betala ut mer i avräkningspris per kilo mjölk till ägarna än de kan ta in.

Läs mer