Nu kurs: Formulering inom läkemedel, livmedel och kosmetik 

Denna höst erbjuder Lunds Universitet en ny kurs inom formulering för yrkesverksamma och doktorander. Kursen ges av lärare vid LTH och externa föreläsare i samarbete med Lund University Commissioned Eduction.

Formulering är av betydelse i många branscher, till exempel läkemedel, livsmedel och kosmetik. Rätt formulering kräver både förståelse av kunders önskemål och de komplexa interaktionerna mellan de enskilda ingredienserna i en produkt.

Lyckat kommer detta leda till optimal produktion, produkteffekt och stabilitet. Därför krävs ett tvärvetenskapligt tänkande, som kombinerar kunskaper från fysisk, organisk och oorganisk kemi tillsammans med processteknik och produktdesign.

Kännedom om viktiga aspekter inom formulering såsom lösningar, emulsioner, dispersioner, skum, gel och torr formulering bidrar till innovativa idéer. Syftet med kursen är att ge deltagarna en bättre förståelse samt verktyg som stimulerar nya idéer om hur man kan utveckla och förbättra formulerade produkter. Kursen ges på engelska.

Läs mer