Kurs i sensorik

I höst arrangerar Nordic Taste & Flavour Centre och Göteborgs Universitet en kurs med stor bredd inom sensorik. Kursen ger svar på bl.a. följande frågor: Hur fungerar människans sinnen och vad påverkar vår smakupplevelse? Hur kan vi använda sensoriska analysmetoder när vi designar morgondagens livsmedel? Hur kommunicerar vi smak i marknadsföringen? Hur påverkas livsmedlets smak och kvalitet under lagring och process?

Läs mer