Arlas investeringsbudget 2016

Arlas investeringsbudget för 2016 är på 2 procent av den förväntade omsättningen, motsvarande drygt 227 miljoner euro (cirka 2,1 miljarder SEK).
Av budgeten används drygt 59 miljoner euro till att färdigställa projekt, till exempel Europas största cottage cheese-mejeri i Falkenberg samt produktionsökning av mjölkprotein i Danmark Protein.
Cirka 83 miljoner euro går till utvecklingsprojekt. Bland annat 13 miljoner euro till energiförbättringar, 31 miljoner euro till kapacitetsutökning och 6 miljoner till rationaliseringar.
De nya strategiska investeringarna som uppgår till totalt drygt 21 miljoner euro består bland annat av ytterligare produktion av skyr på mejeriet i tyska Upahl. Skyr har med stor framgång lanserats i både Tyskland och Storbritannien under varumärket Arla®.