Arla stänger Hatfield UK

Arla Foods har efter en omfattande granskning av produktionsbehoven i Storbritannien meddelat att man har för avsikt att stänga sitt mejeri för dryckesmjölk i Hatfield Peverel i Essex, Storbritannien. Förslaget innebär att anläggningen eventuellt stängs i slutet av juli 2016 och att upp till 200 tjänster kan försvinna eller flyttas.

Arlas anläggning i Aylesbury, som öppnade 2014 och nu har kapacitet att förädla en miljard liter mjölk per år, kommer att ta över största delen av produktionen från Hatfield Peverel. Mindre mängder mjölk kommer att tas över av andra Arlamejerier för dryckesmjölk, beroende på kundefterfrågan.