Arla ny medlem i EAT – globalt initiativ för hållbara och hälsosamma livsmedel

Arla har inlett ett samarbete med Gunhild A. Stordalens ideella initiativ EAT. Syftet med EAT är att samla ledande forskare, organisationer, politiker och företag för att göra det möjligt att föda världens snabbt växande befolkning på ett hälsosamt och hållbart sätt. Arla kommer att dela med sig av kunskap och praktisk erfarenhet till EAT och delta i gemensamma projekt för att utveckla framtidens lösningar för hållbara och hälsosamma livsmedel.

År 2050 kommer det att finnas över nio miljarder människor. Detta kommer skapa ett enormt tryck på jordens resurser och utmana hur vi använder livsmedel för att främja hälsan hos världens befolkning. 2013 grundade Gunhild A. Stordalen EAT just för att möta dessa utmaningar.
– Arla är en av världens ledande tillverkare av mejeriprodukter. Med sin erfarenhet och kunskap kan de bidra till att säkerställa livsmedelsförsörjningen för så många som möjligt och samtidigt minimera förbrukningen av världens resurser. Vi måste föda jordens växande befolkning samtidigt som vi främjar hälsa genom hållbart framställda livsmedelsprodukter. Det här är bara möjligt om de främsta livsmedelsproducenterna deltar och därför är jag mycket glad över att Arla nu är en del av EAT, säger Gunhild A. Stordalen, grundare och chef för EAT.