”Lönsamhet i alla led” tema för SP-dagen

Det är SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut enheten för Food and Bioscience och JTI Institutet för jordbruks- & miljöteknik som ligger bakom arrangemanget och som äger rum den 15 mars i Stockholm.

Det svenska jordbruket och livsmedelsbranschen måste utvecklas och stärkas. Det var några av ingångsvärdena i arbetet med att fram den nya nationella livsmedelsstrategin. Faktorer som samverkan och hållbarhet blir viktigare för produktionen samtidigt som ekologisk mat och välbehandlade djur blir viktigare för konsumenten. Men vilken teknik och vilka metoder krävs för att verkligen lyckas skapa lönsamhet i alla led av livsmedelskedjan? Vad finns det för nya innovationer? Hur kan vi samverka över internationella gränser? Detta är ämnen som kommer att tas upp.