Björketorp bygger ut mejeri

I slutet av december var det premiär för gårdens nya mjölkautomat där kunderna kan hämta färsk mjölk direkt från gården.

– Det har blivit en ökning av besökare på gården, och det har gjort att glassen säljer allt mer. Nu har vi nästan lika bra glassförsäljning som vi har på sommaren.

Det ökade intresset har gjort att en utbyggnad av mejeridelen måste till.

– Framåt våren så kommer vi börja bygga 250 kvadratmeter mejeri i det gamla kostallet där vi i dag har konserter. Det kommer även bli servering och ytor för mejerivaror och mjölkbutiken, säger Per Brunberg.

Till sommaren hoppas man att det nya mejeriet ska stå färdigt, och expansionen kan leda till både nyanställningar och osttillverkning.

Läs mer