Arlas resultat 2015

Arla avslutade 2015 med 10,3 miljarder EUR (96,0 miljarder SEK) i omsättning, en minskning med 3,3 procent jämfört med året innan, men ändå i linje med företagets förväntningar.

Arlaintjäningen, som anger det värde som Arla genererar från varje kilo mjölk från sina ägare Arlabönderna, uppgick till 33,7 eurocent/kilo (314,6 svenska öre/kilo) och den totala volymen ägarmjölk till 12,5 miljarder kilo 2015 (vilket kan jämföras med 41,7 eurocent/kilo och en total volym ägarmjölk på 11,7 miljarder kilo 2014). Skuldsättningsgraden var 3,3.

Arlakoncernens nettoresultat för 2015 uppgår till 295 miljoner euro (2 759 miljoner SEK), varav Arla Foods ambas resultatandel utgör 285 miljoner euro (2 666 miljoner SEK), vilket motsvarar 2,8 procent av företagets omsättning.

Hämta rapport