Arla investerar i lokal mjölkproduktion i Nigeria

Arla åtar sig att investera i lokal mjölkproduktion i Nigeria och att dela kunskap om jordbruksmetoder och andra aspekter av mjölkproduktion. Syftet är att bidra till en hållbar utveckling och tillväxt av mejerisektorn i Nigeria.
Åtagandet presenterades formellt under tisdagen (23 februari) då chefen för Arlas regionkontor för Afrika söder om Sahara, Steen Hadsbjerg, undertecknade en avsiktsförklaring. Det skedde i samband med ett pågående besök i Nigeria som det danska utrikesdepartementet arrangerar för en delegation med företag från Danmark. Avsiktsförklaringen presenterades därefter för Nigerias jordbruksminister som bjöd in Arla till ytterligare dialog.
För närvarande för Arla en dialog med ett lokalt nigerianskt mejeriföretag och förväntar sig att kunna komma med mer detaljer om detta inom kort.