500 bort från Arla – ändringar i ledningen

Bondeägda mejerikoncernen Arla presenterar i dag en omfattande global organisationsförändring, inklusive en ny koncernledning. Bland annat ska en enklare organisation ge större fokus på kunder och konsumenter, ett snabbare utförande och minskat dubbelarbete. Arla bedömer att totalt 500 jobb kommer att försvinna som ett resultat av förändringarna.

Förändringen i koncernledningen innebär att de så kallade kärnmarknaderna i Nordeuropa inte längre kommer att ha direkt representation i Arlas koncernledning. Två personer lämnar koncernledningen men fortsätter inom Arla. Henri de Sauvage fortsätter som ansvarig för de nordiska marknaderna Sverige, Danmark och Finland.