Ny säkerhetsventil från Alfa Laval

Alfa Lavals sortiment av säkerhetsventiler kompletteras nu med en äkta fjäderbelastad säkerhetsventil: Alfa Laval Saftey Valve.

Den nya ventilen är konstruerad för att skydda både utrustning och personal. I potentiellt farliga situationer öppnas ventilen vid ett förinställt tryck. Ventilen hålls stängd av kraften i den hoptryckta fjädern, men tvingas upp när trycket ökar vid säkerhetsventilens inlopp. När krafterna upphäver varandra öppnas ventilen och minskar trycket, för att sedan stängas på nytt när systemet återgår till normalt läge.