Arlas invägning ökade 2015

Arlas invägning ökade med sammanlagt 3,7 procent 2015 jämfört med 2014. Invägningen steg i Danmark, Storbritannien och Centraleuropa, men minskade med 2 procent i Sverige. 2016 förväntar Arla att invägningen ökar med sammanlagt 3,8 procent. Mest i Danmark med 6,1 procent, följt av Storbritannien med 4,0 procent och Centraleuropa med 3,9 procent. Om den negativa trenden i Sverige fortsätter, väntas invägningen minska med 2,2 procent.