Pedagogien i Hjo – utställning om Wrångebäcksost

Följ Wrångebäcksostens spännande historia fram till idag! Under perioden 5 december 2015 – 16 januari 2016 kommer en utställning visa axplock ur Almnäs Bruks gamla arkiv. Man får möta mejerskor, läsa om ostutställningar, byråkrati och statlig kontroll. En hel del föremål från gamla ysteridagar visas.
I tider av fram- och motgångar får du följa Sveriges äldsta Herrgårdsost ”Wrångebäck” till dess att den läggs ned år 1961. 2008 tas den åter upp i produktion igen och blir ett lyckat exempel på att lokalt mathantverk fungerar och är ett hållbart alternativ till storskalig produktion.

Läs mer