Mjölkrapporten december från LRF Mjölk

I fjärde Mjölkrapporten 2015 skriver LRF Mjölk att det fortsatt råder obalans mellan tillgång och efterfrågan med ökade lager på den globala mejerimarknaden. Detta leder till fortsatt pressad lönsamhet för mjölkföretagen.

Stor osäkerhet råder om hur den globala mjölk- produktionen kommer att utvecklas och om Kinas import kommer att ta fart 2016. Minskad export till Kina och Ryssland i år gör att den globala världshandeln tros minska för första gången på nästan tio år. Påtagligt förstärkta världsmarknadspriser förväntas först nästa sommar. I Sverige minskar mejeriimporten för första gången på 15 år.

Den svenska mjölkinvägningen har minskat med 0,2 procent hittills i år. Trots minskat koantal har ökad genomsnittlig mjölkavkastning per ko gett i stort sett oförändrad mjölkvolym. 270 mjölkgårdar har lagts ned de senaste tolv månaderna.

Läs rapporten