Fortsatta besparingar i Arla Sverige

2012 lanserade Arla ett globalt besparingsprogram som till och med 2015 kommer att ha minskat koncernens kostnader med 3,1 miljarder kronor. Därutöver inleddes 2014 en översyn av Arla Sveriges kostnader som i kombination med ett effektiviseringsprogram och nya rutiner och riktlinjer kommer att innebära en besparing för Arla Sverige på minst 100 miljoner kronor till och med 2017. Som ett led i detta arbete har en kostnadsrapport för Arla Sverige tagits fram. Rapporten går igenom alla större besparingar och effektiviseringar som har gjorts 2012-2017.

En slutsats av det pågående effektiviseringsarbetet är att det, trots ett stort antal insatser, behövs ytterligare åtgärder. Arla Sverige måste bli ännu bättre på att minimera onödiga utgifter och minska kostnaderna. En utredning av revisionsbyrån EY har visat att det i enstaka fall inom vissa delar av verksamheten har lagts pengar på saker vars nytta för Arlabönderna och Arlas affär kan ifrågasättas, främst i samband med representation. Detta är givetvis oacceptabelt.

Med start i december 2015 kommer det därför att implementeras fem genomgripande kontroll- och efterlevnadsåtgärder för Arla Sverige. Syftet med åtgärderna är att säkerställa att de nya riktlinjer och rutiner som har lanserats under 2015 verkställs genomgående i hela organisationen. Därmed tas nästa steg i det arbete som inleddes 2014: att göra Arla Sverige till en ännu snabbare, enklare och mer effektiv organisation med en ansvarsfull företagskultur där allt som görs och allt som spenderas gynnar ägarna, Arlabönderna.

Läs kostnadsrapporten

Läs VD Henri de Sauvage’s inlägg i Dagens Industri