Arlas strategi för nästa decennium

Arla lanserar nu Strategi 2020 som innebär en satsning på tillväxt inom åtta globala mejerikategorier och sex marknadsregioner i världen fram till 2020.
I den nya koncernstrategin Good Growth 2020 fastställer Arlas styrelse och ledning riktningen för Arla för de närmaste fem åren. Målet är att skapa maximalt värde utifrån böndernas ökande mjölkvolym genom att:

  • briljera inom åtta mejerikategorier
  • fokusera på sex marknadsregioner
  • vinna som ett enat och effektivt Arla

De åtta prioriterade produktkategorierna är: smör och matfett, färskost, specialost, mjölkbaserade drycker, yoghurt, mjölk och pulver, mozzarella och ingredienser.
Tillväxtambitionerna fokuseras på följande sex marknader: Europa, Mellanöstern, Kina, Ryssland, Nigeria och USA. I Europa är Arlas ledande marknader Storbritannien, Sverige, Danmark och Tyskland.