Arla säger upp avtal om Fjällbrynt

Världens enda messmörsfabrik kan tvingas flytta från Östersund. Arla valde nyligen att inte förlänga sitt avtal med Foodmark Sweden som tillverkar messmör och mjukost på mejeriet. Därmed är Fjällbrynts dagar i Östersund förmodligen räknade, skriver Länstidningen i Östersund på webben.

För fem år sedan köpte Foodmark Sweden varumärket Fjällbrynt av dåvarande mejerikoncernen Milko. I samband med köpet skrevs ett åttaårigt avtal där Milko tog på sig att leverera bland annat ost och vassle till Fjällbrynts produktion. Milko skulle även hyra ut lokaler så att produktionen av messmör och mjukost kunde fortsätta som tidigare i Östersund.

En kort tid därefter, sommaren 2011, stod det klart att Milko skulle gå samman med Arla. Produktionen av Fjällbrynts produkter skulle dock fortsätta precis som tidigare enligt det avtal som hade tecknats. Men för en tid sedan meddelade mejerijätten Arla att bolaget inte kommer att förlänga avtalet med Foodmark Sweden.

Läs artikeln