Ny förpackningsutrustning till Norrmejerier

Norrmejeriers styrelse har fattat ett inriktningsbeslut om investeringar och effektiviseringar i flera steg fram till 2020. I den första fasen, redan till våren, görs byte av förpackningsutrustning i Luleå till konsumentvänliga förpackningar med skruvkork. 2017 sker en utbyggnad av Umeå mejeri för motsvarande förpackningssystem.

För att uppnå en kostnadseffektiv produktion kommer samtliga produkter i små serier förläggas till Umeå mejeri. Både Luleå och Umeå kommer hantera volymprodukter som mjölk och fil. En förskjutning av produktionen mot Umeå mejeri är naturlig då Norrmejerier expanderar sin försäljning söderut.

Nya maskiner och strukturella förändringar påverkar bemanningen. Med moderna förpackningsmaskiner kommer Umeå mejeri klara en större produktionsmängd med samma bemanning som idag. I Luleå är det nödvändigt med en minskning med mellan 25 och 30 tjänster, vilket beräknas ske under 2018

imageI och med en nödvändig förnyelse av Norrmejeriers maskinpark för färskvaror är det naturligt att satsa på en förpackning med skruvkork.

– Söderut har så gott som alla mejeriförpackningar idag skruvkork. Det är en utveckling som inte går att bromsa. Vi kan inte riskera att tappa konsumenter på grund av att vi inte har en tillräckligt attraktiv förpackning, säger VD Hans-Åke Hammarström.